FARMER OGRADE

kvalitetna ograda za ograđivanje većih površina

Najpovoljnije ograđivanje posjeda, pašnjaka, voćnjaka i ostalih površina gdje je potrebno osigurati kretanje stoke ili se zaštiti od ulaska divljači.
Ograda se proizvodi kao pletena ili elektro varena varijanta. Otvori oka pri dnu su manji a prema gore se šire.
Oubičajeno se uz ogradu koristi dodatna zatezna žica ili bodljikava žica.

dimenzije:

  • rola: 25 i 50m
  • visina: 1, 1.2, 1.5m